PSYCHOLOGEN

Wie zijn we?

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Fran Bettens, klinisch orthopedagoog (Ugent, 2008) en Experiëntieel-integratief psychotherapeut. In mijn hoofdberoep werk ik in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg als psychotherapeut, waar ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleid, interne vormingen organiseer en de leefgroepsteams ondersteun.

Doorheen de jaren volgde ik verschillende opleidingen. Zo behaalde ik in 2011 mijn certificaat van de éénjarige basisopleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie. Ik volgde in 2013 de kortdurende opleiding kindertherapie bij Tine Maeyens. In 2014 startte ik de vierjarige erkende opleiding tot Experiëntieel-Integratief psychotherapeut voor kinderen, jongeren en gezinnen aan Focus on Emotion. In 2021 woonde ik een training van Maggie Kline bij, ‘het weerbare kind’ rond ‘Somatic Experience

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het gebeurt dat mensen een kloof ervaren tussen wat ze denken, voelen en doen, tussen wat ze willen en wat ze durven of kunnen. Men kan het gevoel hebben “vast te zitten”, “in een kringetje rond te draaien” of men heeft weinig contact met zijn beleving of wat betekenisvol lijkt.

In therapie proberen we de vastgelopen processen van denken, voelen en handelen terug in beweging te brengen. Therapie is een plek waar alles binnen de persoon welkom is. De unieke beleving van de persoon staat centraal. We starten een proces van zoeken en afstemmen waarbij woorden gezocht worden voor datgene wat nog niet gezegd kon worden. Beleving en emotie zie ik immers als hefboom tot verandering. Samen zoeken we naar een evenwicht kunnen tussen angst en verlangen, autonomie en verbondenheid, en naar het unieke verhaal van de persoon.

We bekijken welk kanaal het beste aansluit om tot beleving te komen. Bij jongere kinderen is dit meer via spel, bij jongeren en volwassen zal dit via creatieve en gesprekstechnieken zijn. Waar wenselijk worden methodieken als focussen en EMDR geïntegreerd.

Afspraken gaan door op vrijdagvoormiddag tussen 9u en 13u.

PSYCHOLOGE

Fran Bettens

0487 34 68 07

Kinder- en jeugdpsychologen

PSYCHOLOGEN

klinisch orthopedagoge

Ymke Decat

0471 39 82 42

Wie is Ymke Decat?

Als klinisch orthopedagoog richt ik mij op de preventie, de diagnostiek, de begeleiding en behandeling van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context.
Je kan bij mij terecht voor individuele begeleiding van kinderen, jongeren of volwassenen alsook voor relatietherapie en gezinsbegeleiding. Hulpvragen kunnen gaan over opvoeding, bezorgdheden over de ontwikkeling (ADHD, ASS, leerstoornissen, intelligentie, hechtingproblemen …) maar ook over relationeel denken en handelen (sociale vaardigheden, onzekerheid, faalangst, …).

Wat kunnen we voor u betekenen

Kinderen en jongeren kunnen ons op veel verschillende manieren tonen dat er vanbinnen iets niet goed zit: door negatieve aandacht te vragen of storend gedrag te stellen, thuis of in de klas bijvoorbeeld. Maar ook lusteloze (of depressieve) gevoelens, slaapmoeilijkheden, eetproblemen, pestgedrag, angsten, hyperactief en agressief gedrag kunnen  gevolgen zijn van emotioneel onbehagen.
Meestal heeft dit te maken met een complexe interactie tussen het kind of de jongere zelf en zijn omgeving.

Soms is het moeilijk om de betekenis te achterhalen van het probleem en zoek je als ouder hulp.
In therapie kan samen gezocht worden naar wat het kind of de jongere wil duidelijk maken aan zijn omgeving (o.a. aan de hand van creatieve middelen) en kan er gewerkt worden rond de emotionele conflicten.

Naast individuele therapie maken we graag tijd voor gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning. We vinden het belangrijk om ouders, die tenslotte expert zijn van hun kind, te betrekken bij de begeleiding.

Aarzel dus niet om contact op te nemen. Wij maken graag tijd voor uw vraag.

Tenslotte: Naast therapeutische begeleiding, doen wij ook intelligentie – onderzoek.