PSYCHOLOGEN

Klinisch psychologen voor adolescenten en volwassenen

Wie zijn we?

Hallo! Mijn naam is Eline, master in de klinische psychologie, en ik ben sinds januari gestart als zelfstandig klinisch psycholoog in groepspraktijk ’t Huys in Waregem. Ik werk voornamelijk met jongvolwassenen en volwassenen vanaf 16 jaar. U kan bij mij terecht met angstklachten, depressieve gedachten en gevoelens, piekeren, stress, enzovoort, en dit op relatief korte termijn. Ik probeer zoveel als mogelijk een afspraak te geven binnen de twee weken.

Starten doen we steeds met een verkennende fase, waarin we elkaar leren kennen en ik graag een luisterend oor bied in een veilige omgeving. In deze fase schetsen we samen een concreet beeld van jou als persoon en de zaken waar je in het hier en nu op botst. Hierbij vind ik het persoonlijk heel belangrijk dat het klikt en dat er een vertrouwensband ontstaat, waarbij er transparantie kan zijn van beide kanten zodat we samen op weg kunnen gaan. Eens we samen een concreet beeld hebben geschetst van de
zaken die zich momenteel aandienen in jouw leven en hier inzicht hebben in gekregen, kunnen we op basis daarvan doelen opstellen en hiermee aan de slag gaan in de behandelfase.

Het kan je opgevallen zijn dat in deze korte beschrijving van mijn werkwijze het woord ‘samen’ een aantal keer aan bod komt. Ik kan dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ik het vind dat we dit traject samen afleggen, waarbij ik tracht dat jij gedurende de hele rit aan het stuur blijft zitten en waarbij ik graag plaats neem op de passagiersstoel als copiloot. We plannen samen onze route, leggen onze reis samen af, beslissen steeds samen over eventuele routewijzigingen en komen uiteindelijk ook samen veilig thuis.

Heb je gevoel dat ik iets voor jou zou kunnen betekenen, kan je me steeds contacteren via de gegevens onderaan deze pagina.

PSYCHOLOGEN

Klinisch psycholoog voor adolescenten en volwassenen

Eline Van Durme

0496 87 70 47

Kinder- en jeugdpsychologen

PSYCHOLOGEN

Kinder- en
jeugdpsychologen test

Emilie De Cock

0486 20 10 64

 Wie zijn we?

 

Mijn naam is Emilie De Cock. Ik studeerde af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Nadien volgde ik een permanente vorming in de Forensische Psychiatrie en Psychologie.Sinds 2006 ben ik werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, waar ik maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders opvolg, alsook jongeren die een misdrijf plegen.

In 2015 volgde ik een (5-daagse) opleiding in de speltherapie, alsook een kortdurende (10 – daagse) opleiding kindertherapie en begeleiding bij Tine Maeyens. In 2016 startte ik tenslotte mijn 4 – jarige therapeutische opleiding, Experiëntiële Integratieve Psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin bij Focus on Emotion.

Wat kunnen we voor u betekenen

Kinderen en jongeren kunnen ons op veel verschillende manieren tonen dat er vanbinnen iets niet goed zit: door negatieve aandacht te vragen of storend gedrag te stellen, thuis of in de klas bijvoorbeeld. Maar ook lusteloze (of depressieve) gevoelens, slaapmoeilijkheden, eetproblemen, pestgedrag, angsten, hyperactief en agressief gedrag kunnen  gevolgen zijn van emotioneel onbehagen.
Meestal heeft dit te maken met een complexe interactie tussen het kind of de jongere zelf en zijn omgeving.

Soms is het moeilijk om de betekenis te achterhalen van het probleem en zoek je als ouder hulp.
In therapie kan samen gezocht worden naar wat het kind of de jongere wil duidelijk maken aan zijn omgeving (o.a. aan de hand van creatieve middelen) en kan er gewerkt worden rond de emotionele conflicten.

Naast individuele therapie maken we graag tijd voor gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning. We vinden het belangrijk om ouders, die tenslotte expert zijn van hun kind, te betrekken bij de begeleiding.

Aarzel dus niet om contact op te nemen. Wij maken graag tijd voor uw vraag.

Tenslotte: Naast therapeutische begeleiding, doen wij ook intelligentie – onderzoek.