PSYCHOLOGEN

Klinisch psychologen voor adolescenten en volwassenen

Wie zijn we?

Ik ben Lieze Lambrecht(1988), gepassioneerd door de kracht in de mens. En in anderen te laten zien hoe ze die van zichzelf kunnen vinden. Ik ben psychotherapeut sinds 2014. Ik voel me geïnspireerd door reizen, natuurwandelingen, boeken lezen, dansen en yoga. Je kan bij mij vooral terecht voor stress, angst, depressie & burnout. 

De doelgroep is voornamelijk volwassenen. Ik werk actiegericht met jou en in het hier en nu. Dat betekent dat we ons focussen op de uitdagingen die je nu ervaart en samen inzichten vinden. En jou handvaten en actiegerichte stappen aanreiken om te evolueren naar een nieuw evenwicht. In begeleiding scheppen we een band, een veilige plek waar je de energie, steun en inzichten kan vinden. Alleen duurt het zoveel langer en geef je vaak op omdat je geen feedback of sturing voelt. En je krijgt altijd een vraag, een tip, een opdracht waar je je de tijd tussen de sessies kan in verdiepen. Je mag maar moet niks!

OPLEIDINGEN:

2006-2009: Bachelor Toegepaste Psychologie (Vives Kortrijk)
2009-2012: Master Gezondheidsvoorlichting (Universiteit Gent)
2013-2014: Erkend mindfulnesstrainer (IAM Gent)
2014-2018: Integratieve Psychotherapie (AIHP Antwerpen)

PSYCHOLOGEN

Klinisch psycholoog voor adolescenten en volwassenen

Lieze Lambrecht

0474 81 78 68

Kinder- en jeugdpsychologen

PSYCHOLOGEN

Kinder- en
jeugdpsychologen

Stefanie Farrow

0495 13 21 87

Emilie De Cock

0486 20 10 64

Wie zijn we?

Mijn naam is Emilie De Cock. Ik studeerde af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Nadien volgde ik een permanente vorming in de Forensische Psychiatrie en Psychologie.Sinds 2006 ben ik werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, waar ik maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders opvolg, alsook jongeren die een misdrijf plegen.
In 2015 volgde ik een (5-daagse) opleiding in de speltherapie, alsook een kortdurende (10 – daagse) opleiding kindertherapie en begeleiding bij Tine Maeyens. In 2016 startte ik tenslotte mijn 4 – jarige therapeutische opleiding, Experiëntiële Integratieve Psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin bij Focus on Emotion.

Mijn naam is Stefanie Farrow en ik ben erkend klinisch psycholoog ( erkenningsnummer: 822119624). Daarnaast heb ik een postgraduaat in bemiddeling en een bachelor in de logopedie.
Ik werk zowel cognitief-gedragsmatig, systeem-therapeutisch als psychoanalytisch afhankelijk van de concrete hulpvraag. Ik geloof in het zoeken naar sterktes, geven van praktische raad en een open luisterhouding als basis van mijn therapie.
Vanuit een breed interesseveld en continue bijscholing sta ik volwassenen en kinderen graag bij met volgende problematieken:

 • burn-out en depressie
 • angst
 • faalangst en perfectionisme
 • laag zelfbeeld
 • sociale en communicatieve problemen
 • ASS en ADHD
 • leerstoornissen
 • dwangmatig gedrag
 • hoogsensitiviteit
 • werkgerelateerde problemen
 • coping problemen
 • fobieën
 • eetstoornissen
 • gedragsstoornissen

Wat kunnen we voor u betekenen

Kinderen en jongeren kunnen ons op veel verschillende manieren tonen dat er vanbinnen iets niet goed zit: door negatieve aandacht te vragen of storend gedrag te stellen, thuis of in de klas bijvoorbeeld. Maar ook lusteloze (of depressieve) gevoelens, slaapmoeilijkheden, eetproblemen, pestgedrag, angsten, hyperactief en agressief gedrag kunnen  gevolgen zijn van emotioneel onbehagen.
Meestal heeft dit te maken met een complexe interactie tussen het kind of de jongere zelf en zijn omgeving.

Soms is het moeilijk om de betekenis te achterhalen van het probleem en zoek je als ouder hulp.
In therapie kan samen gezocht worden naar wat het kind of de jongere wil duidelijk maken aan zijn omgeving (o.a. aan de hand van creatieve middelen) en kan er gewerkt worden rond de emotionele conflicten.

Naast individuele therapie maken we graag tijd voor gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning. We vinden het belangrijk om ouders, die tenslotte expert zijn van hun kind, te betrekken bij de begeleiding.

Aarzel dus niet om contact op te nemen. Wij maken graag tijd voor uw vraag.

Tenslotte: Naast therapeutische begeleiding, doen wij ook intelligentie – onderzoek.

Psychologen bij relatieproblemen en seksuologen

Als psycholoog/seksuoloog/relatietherapeut luisteren wij op een respectvolle manier naar je klachten, problemen en vragen rond relaties en seksualiteit. Ook problemen rond genderidentiteit kunnen aan bod komen. We zijn er ons van bewust dat dit niet meteen de meest evidente thema’s zijn om over te praten en hechten er dan ook veel belang aan dat je zonder schuld of schaamte kan spreken. Wij trachten vooral jouw tempo en stijl te volgen, jouw weg.

Elke weg is uniek, sommige mensen dreigen weleens te stranden. We proberen samen met jou een ander pad te zoeken en te bewandelen. Relationele en seksuele problemen blijven vaak aanwezig op ons pad, omdat we schrik hebben hierover te spreken. Therapie lijkt misschien geen evidente stap maar kan echter heel bevrijdend zijn.

Het is mogelijk om individueel langs te komen, alsook als koppel. Zowel jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht. Vanuit een verkennend gesprek wordt dan verder gekeken wat de mogelijkheden zijn.

PSYCHOLOGEN

Psycholoog bij relatieproblemen en seksuologen

Charlotte Ciers

0478 72 91 32