PSYCHOLOGEN

Klinisch psychologen voor adolescenten en volwassenen

Wie zijn we?​

Mijn naam is Julie Cuijpers en ik ben erkend klinisch psycholoog (erkenningsnummer 912115516). Hiernaast ben ik in opleiding tot systeemtheoretisch psychotherapeut en EMDR-therapeut. Eerdere werkervaring heb ik opgedaan binnen een opvangcentrum voor asielzoekers en een psychiatrisch ziekenhuis.
Als psycholoog hecht ik er veel waarde aan om een samenwerkingsrelatie op te bouwen, waarbij jij de ruimte krijgt om thema’s aan te brengen die jij belangrijk vindt. We gaan samen op zoek naar hetgeen er moeilijk voor jou is en wat we hieraan kunnen doen. Ik ben er bovendien van overtuigd dat iedere persoon krachten heeft, die geactiveerd en ingezet kunnen worden tijdens de begeleiding.
Ik werk zowel systeemtheoretisch als cognitief gedragstherapeutisch. Ook hierbij hou ik rekening met jouw behoeften.

PSYCHOLOGEN

Klinisch psychologen voor adolescenten en volwassenen

Julie Cuijpers

0494 11 67 23

Doelgroep

Julie Cuijpers

Ik begeleid zowel volwassenen als adolescenten.
Je kunt bij mij terecht met uiteenlopende klachten. Je kunt hierbij denken aan angstklachten, depressie, bipolaire stoornis, stress, trauma, middelenmisbruik en -afhankelijkheid en psychose.
Aarzel ook niet om mij te contacteren met een andere en/of een wat minder duidelijk omschreven klacht.
Ik sta open voor zowel individuele begeleidingen als begeleidingen waarbij er meerdere personen betrokken worden, al dan niet variërend per sessie.

Milan Crombez

De doelgroep die ik behandel zijn volwassen en jongvolwassenen. Je kan bij mij terecht voor individuele therapie voor zeer uiteenlopende klachten zoals depressie, burn- out, stressklachten, angstklachten of problemen in de persoonlijke levenssfeer. Indien wenselijk kunnen mensen uit jouw omgeving in het therapeutisch proces betrokken worden.

Kinder- en jeugdpsychologen

PSYCHOLOGEN

Kinder- en
jeugdpsychologen

Stefanie Farrow

0495 13 21 87

Emilie De Cock

0486 20 10 64

Wie zijn we?

Mijn naam is Emilie De Cock. Ik studeerde af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Nadien volgde ik een permanente vorming in de Forensische Psychiatrie en Psychologie.Sinds 2006 ben ik werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, waar ik maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders opvolg, alsook jongeren die een misdrijf plegen.
In 2015 volgde ik een (5-daagse) opleiding in de speltherapie, alsook een kortdurende (10 – daagse) opleiding kindertherapie en begeleiding bij Tine Maeyens. In 2016 startte ik tenslotte mijn 4 – jarige therapeutische opleiding, Experiëntiële Integratieve Psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin bij Focus on Emotion.

Mijn naam is Stefanie Farrow en ik ben erkend klinisch psycholoog ( erkenningsnummer: 822119624). Daarnaast heb ik een postgraduaat in bemiddeling en een bachelor in de logopedie.
Ik werk zowel cognitief-gedragsmatig, systeem-therapeutisch als psychoanalytisch afhankelijk van de concrete hulpvraag. Ik geloof in het zoeken naar sterktes, geven van praktische raad en een open luisterhouding als basis van mijn therapie.
Vanuit een breed interesseveld en continue bijscholing sta ik volwassenen en kinderen graag bij met volgende problematieken:

 • burn-out en depressie
 • angst
 • faalangst en perfectionisme
 • laag zelfbeeld
 • sociale en communicatieve problemen
 • ASS en ADHD
 • leerstoornissen
 • dwangmatig gedrag
 • hoogsensitiviteit
 • werkgerelateerde problemen
 • coping problemen
 • fobieën
 • eetstoornissen
 • gedragsstoornissen

Wat kunnen we voor u betekenen

Kinderen en jongeren kunnen ons op veel verschillende manieren tonen dat er vanbinnen iets niet goed zit: door negatieve aandacht te vragen of storend gedrag te stellen, thuis of in de klas bijvoorbeeld. Maar ook lusteloze (of depressieve) gevoelens, slaapmoeilijkheden, eetproblemen, pestgedrag, angsten, hyperactief en agressief gedrag kunnen  gevolgen zijn van emotioneel onbehagen.
Meestal heeft dit te maken met een complexe interactie tussen het kind of de jongere zelf en zijn omgeving.

Soms is het moeilijk om de betekenis te achterhalen van het probleem en zoek je als ouder hulp.
In therapie kan samen gezocht worden naar wat het kind of de jongere wil duidelijk maken aan zijn omgeving (o.a. aan de hand van creatieve middelen) en kan er gewerkt worden rond de emotionele conflicten.

Naast individuele therapie maken we graag tijd voor gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning. We vinden het belangrijk om ouders, die tenslotte expert zijn van hun kind, te betrekken bij de begeleiding.

Aarzel dus niet om contact op te nemen. Wij maken graag tijd voor uw vraag.

Tenslotte: Naast therapeutische begeleiding, doen wij ook intelligentie – onderzoek.

Psychologen bij relatieproblemen en seksuologen

Als psycholoog/seksuoloog/relatietherapeut luisteren wij op een respectvolle manier naar je klachten, problemen en vragen rond relaties en seksualiteit. Ook problemen rond genderidentiteit kunnen aan bod komen. We zijn er ons van bewust dat dit niet meteen de meest evidente thema’s zijn om over te praten en hechten er dan ook veel belang aan dat je zonder schuld of schaamte kan spreken. Wij trachten vooral jouw tempo en stijl te volgen, jouw weg.

Elke weg is uniek, sommige mensen dreigen weleens te stranden. We proberen samen met jou een ander pad te zoeken en te bewandelen. Relationele en seksuele problemen blijven vaak aanwezig op ons pad, omdat we schrik hebben hierover te spreken. Therapie lijkt misschien geen evidente stap maar kan echter heel bevrijdend zijn.

Het is mogelijk om individueel langs te komen, alsook als koppel. Zowel jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht. Vanuit een verkennend gesprek wordt dan verder gekeken wat de mogelijkheden zijn.

PSYCHOLOGEN

Psychologen bij relatieproblemen en seksuologen

Charlotte Ciers

0478 72 91 32

Febe Peers

0479 37 20 26